CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG VIỆT ĐƯỢC CÔNG NHẬN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XUẤT SẮC NĂM 2015

 

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG VIỆT

ĐƯỢC CÔNG NHÂN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XUẤT SẮC NĂM 2015

 

     Công đoàn Công ty cổ phần Trường Việt đã được Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Công đoàn cơ sở xuất sắc năm 2015.

 

        Đây là năm thứ 5 liên tiếp Công đoàn Công ty dược nhận danh hiệu này của Liêp đoàn Lao động quận Hoàng Mai.

 

        Người lao động trong Công ty luôn được bảo đảm mọi chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật, Được lao động trong điều kiện tốt nhất có thể. Các kỳ tăng lương cơ bản theo quy định của Chính phủ đều được Công ty áp dụng thực hiện ngay khi có hiệu lực. Tiền lương hằng tháng được lĩnh đúng kỳ hạn và luôn có sự tăng trưởng ngay cả khi Công ty gặp khó khăn. Các phúc lợi xã hội được quan tâm đầy đủ, công khai và minh bạch. Vì vậy tạo được sự phấn khởi, trách nhiệm trong lao động của người lao động. Công ty luôn giữ vững nguyên tắc xây dựng và phát triển trên nguyên tắc “Thân thiện – Trung thực – Hiệu quả”.

        

Tin cùng danh mục

0983.602.553