ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG VIỆT NHIỆM KỲ 2019-2023

 

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG VIỆT

NHIỆM KỲ III (2019-2023)

 

        Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngày 24 tháng 01 năm 2019, Công ty cổ phần Trường Việt đã tiến hành Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III  (2019-2023).

        Toàn bộ cổ đông của công ty đã tham gia đại hội (100%).

       Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ II (2013-2018) và đề ra phương hướng hoạt động của Công ty trong 5 năm tiếp theo 2019-2023.

      Đại hội đã nhìn nhận, trong 5 năm qua, mặc dù gặp rất nhiều kó khăn, song Công ty vẫn ổn định và có bước phát triển đáng kể khi tiếp nhận Công ty TNHH Đồ chơi và Thiệt bị giáo dục Bách VIệt, trở thành Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Với sự mua lại toàn bộ công ty này, có thời gian hoạt động từ năm 1990, sản phẩm của Công ty Trường Việt sẽ đa dạng hơn và doanh số hàng năm đã tăng lên 50% so với thời kỳ trước khi tiếp nhận Công ty Bách Việt.

       Đại hội đề ra mục tiêu phát triển Công ty trong những năm tới là: Ổn định và phát triển bền vững, trở thành một trong những công ty chuyên về sản xuất đồ chơi – thiết bị giáo dục bậc học mầm non lớn nhất toàn quốc với đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường giáo dục.

        Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới với ba thành viên:

       – Ông Nguyễn Hữu Đức – Chủ tịch (tái đắc cử)

       – Ông Nguyễn Văn Loan – Ủy viên (tái đắc cử)

       – Ông Nguyên Văn Lạp – Ủy viên (thay bà Trần Thị Hương đã từ trần)

       Cả ba thành viên trong Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ này đều là Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu.

Tin cùng danh mục

0983.602.553