ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ II (2013-2018)

 

              Ngày 18/01/2014, Công ty cổ phần Trường Việt đã tiến hành Đại hội cổ đông nhiệm kỳ II (2013 – 2018).

            Đại hội đã tiến hành tổng kết hoạt động sản xuất  5 năm từ 2008 – 2013, phương hướng hoạt động 5 năm của nhiệm kỳ II, sửa đổi Điều lệ Công ty và bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II.

            Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 5 năm đã qua, Đại hội khẳng định những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh của Công ty là rất khả quan, thực hiện đúng nội dung đăng ký kinh doanh, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng bền vững, nhanh chóng tạo được thương hiệu, có thị phần đáng kể trong phân khúc thị trường Công ty tham gia. Đời sống người lao động bảo đảm, gắn kết quyền lợi giữa Công ty với người lao động.

             Phương hướng sản xuất 5 năm tiếp theo, Đại hội đã chỉ ra rằng, muốn tồn tại và phát triển, Công ty phải không ngừng tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí tối đa, không ngừng cải tiến mẫu mã theo kịp chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo, đồng thời mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tạo được nhiều sản phẩm mới, tăng doanh số hằmg năm.

             Đại hội đã thông qua một số nội dung sửa đổi trong Điều lệ Công ty. Điều lệ sửa đổi gồm 7 chương với 62 điều, so với Điều lệ khi mới thành lập Công ty, thêm 1 chương quy định về Tổ chức chính trị và quần chúng. Thêm 1 điều, sửa đổi 1 điều và bỏ 7 điều. Đây là bản điều lệ phù hợp với thực tiễn của Công ty và có tính tới sự phát triển của Công ty trong tương lai gần.

             Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2013 – 2018). Cả 3 thành viên của Hội đồng Quản trị khóa I đều tái đắc cử và ông Nguyễn Hữu Đức được bầu lại làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Tin cùng danh mục

0983.602.553