HỘI NGHỊ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2016

 

 

 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2016

 

     Căn cứ Điều lệ Công ty, ngày 28 tháng 01 năm 2016, Công ty cổ phần Trường Việt đã tiến hành Hội nghị cổ đông thường niên,  tại Trụ sở Công ty: 164, đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

     Ông Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

    Các cổ đông đã nghe và thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng sản xuất của Công ty năm 2016,

     Báo cáo nêu rõ những khó khăn và thuận lợi của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015. Theo đó, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn khách quan và cả những năng lực sản xuất kinh doanh của bản thân Công ty.

     Năm 2015, Công ty đã có chỉ số bán hàng tăng trưởng âm so với năm trước, chỉ bằng 85% doanh só bán hàng của năm 2014.  Lợi tức cổ phiếu đạt 15%.

     Để đạt mức tăng trưởng của Công ty trong năm 2016 và những năm tiếp theo, Hội nghị cổ đông Công ty đã bàn và thống nhất đưa ra nhiều biện pháp thiết thực nhằm đưa Công ty trở thành một doanh ngiệp phát triển ổn định và bền vững trong lĩnh vực thiết bị trường học, đồng thời mở ra hướng sản xuất những sản phẩm mới phi lĩnh vực trường học nhằm phát huy hết khả năng máy móc thiết bị của Công ty và phù hợp nhu cầu của xã hội trong hội nhập kinh tế sâu rộng với khu vực và quốc tế của Việt Nam.

 

                                                                                                                    CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG VIỆT 

Tin cùng danh mục

0983.602.553