Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG VIỆT
* Tài khoản 1: 318 020 104 038 6 – Agribank, Chi nhánh Thanh Trì.
* Tài khoản 2: 140 213 854 240 19 – Techcombank, Chi nhánh Hà Thành.