MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TY DU XUÂN GIÁP NGỌ

Phó Giám đốc Công ty – Chủ tịch Công đoàn Công ty (người mặc áo đỏ)

chụp ảnh lưu niệm với Phòng Kế toán  trước chùa Bái Đính (11/02/2014)

Giám đốc Công ty cùng nhân viên vào chùa Bái Đính

Nhân viên Công ty vào chùa Bái Đính

Trên xe ô tô điện vào chùa Bái Đính

Trước sân chùa Bái Đính

Vãn cảnh chùa Bái Đính

Vãn cảnh chùa Bái Đính

Dưới chân tượng Phật chùa Bái Đính

Trong chùa Bái Đính

Phòng Kế toán Công ty

 

Bữa cơm trưa tại khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính

Trên bến thuyền Tràng An

Xưởng Gia công chụp ảnh lưu niệm tại chùa Bái Đính

Trên dòng suối Tràng An

Trên dòng suối Tràng An

Trên dòng suối Tràng An

Trên dòng suối Tràng An

Tin cùng danh mục

0983.602.553