Hệ thống tổ chức Công ty cổ phần Trường Việt :
  • Ban Giám đốc
  • Phòng Kế toán – Bảo hiểm xã hội
  • Phòng Thiết kế – Tạo mẫu – Chế thử
  • Phòng Kinh doanh – Marketing
  • Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Nhà máy sản xuất
  • Xưởng Gia công sau in
  • Xưởng Hoàn thành sản phẩm
  • Tổng kho vật tư, sản phẩm và hàng hóa
  • Tổ chức quần chúng: Công đoàn cơ sở Công ty thuộc Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai, Hà Nội.