Công ty cổ phần Trường Việt được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103025265 ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội.

Căn cứ vào sự phát triển của Công ty, sau 5 năm hoạt động, Công ty đã mở rộng lĩnh vực hoạt động và đã được Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 02/01/2014, tăng thêm các lĩnh vực hoạt động mới như vận tải hàng hóa bằng đường bộ, in ấn, dịch vụ liên quan đến in, nhà hàng  và các dịch vụ ăn uống, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.

Công ty chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2008. Ngày 01 tháng 7 trở thành truyền thống công ty.

Những ngày đầu, Công ty mới chỉ sản xuất được trên 10  sản phẩm, sau 5 năm hoạt động, Công ty đã cung ứng cho thị trường thiết bị giáo dục gần 100 sản phẩm thiết bị giáo dục, chủ yếu cho bậc giáo dục mầm non. Cơ sở vật chất luôn được bổ sung đủ khả năng phục vụ nhiệm vụ sản xuất. Đội ngũ người lao động có chuyên môn vững.

Các sản phẩm của Công ty luôn đáp ứng về chương trình giáo dục và tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được nhà trường và xã hội tiếp nhận. Các sản phẩm đều mang đậm tính giáo dục, thẩm mỹ và an toàn cho trẻ.

Doanh thu của Công ty luôn phát triển một cách bền vững, ngay cả trong những năm kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng. Thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, bảo đảm đời sống cho người lao động. Công đoàn cơ sở của Công ty liên tục nhiều năm đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở xuất sắc của Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai, Hà Nội.