BÀ LƯU THÚY HIỀN ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Việt đã ra Quyết định số 01/2013/QĐNS ngày 29 tháng 5 năm 2013, bổ nhiệm bà Lưu Thúy Hiền – Trưởng phòng Kế toán Công ty giữ cương vị Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01 tháng 6 năm 2013.

Bà Lưu Thúy Hiền sinh năm 1975 tại Hà Nội. Đã lấy bằng Cử nhân ngành Toán – Tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội và bằng Cử nhân Kế toán (văn bằng 2) tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Bà Lưu Thúy Hiền là một trong những người đầu tiên đã làm việc tại Công ty ngày thành lập. Trước đó, bà làm việc tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1 – Bộ Giáo dục và đào tạo.

0983.602.553