ÔNG NGUYỄN VĂN LOAN ĐƯỢC BẦU LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

           ÔNG NGUYỄN VĂN LOAN ĐƯỢC BẦU LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

          Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Trường Việt đã bầu ông Nguyễn Văn Loan làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018, thay ông Nguyễn Trọng Phi xin từ nhiệm vì  lý do cá nhân.

          Ông Nguyễn Văn Loan, sinh năm 1956, cổ đông sáng lập Công ty, nguyên là Đại tá công tác tại Phòng Quản lý doanh nghiệp, Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng. Từng du học tại Ba Lan chuyên ngành máy tính và có bằng cử nhân kế toán của một trường đại học trong nước.

          Chúc mừng ông Nguyễn Văn Loan nhận cương vị mới và hy vọng trên cương vị thành viên HĐQT ông có nhiều đóng góp tích cực cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Tin cùng danh mục

0983.602.553